software development consultant
Skey

Javascript

JS

Javascript, často označovaný skratkou JS, je skriptovací jazyk často implementovaný do internetového prehliadača v záujme vylepšiť užívateľské rozhranie alebo zdynamizovať web. Aj keď sa najčastejšie využíva práve na internete, môže sa nachádzať aj v PDF súboroch, v rôznom software na vašom PC alebo mobile. Prosím nemýľte si ho s programovacím jazykom Java, aj keď má s ním veľa spoločných znakov, je ovplyvnený hlavne syntaxou z jazyka C. Bol vytvorený firmou Netscape v boji s Microsoftom a mal ponúknuť lepší skriptovací jazyk na strane klienta. V roku 1996 bol štandardizovaný a keď sa ho internetové prehliadače rozhodli podporovať, stal sa hlavným skriptovacím klientským jazykom. Prešiel pár problémami, ako je známa Y2K kauza.

Ako vlastne funguje javascript na webe? Keď zadáte web stránku do prehliadača, Váš prehliadač odošle na daný server požiadavku na stránku. Server žiadosť spracuje a pošle Vám odpoveď, teda hotovú web stránku. Táto odpoveď obsahuje okrem iného aj HTML kód stránky, CSS štýly, obrázky na danej stránke a javascript súbory. Stránka sa po načítaní zobrazí a vtedy Váš prehliadač spustí súbory javascript. Preto sa to volá klientský scriptovací jazyk, pretože sa spúšťa na strane klienta a nie na strane servera. Tieto javascriptové scripty môžu vykonávať rôzne funkcie, najčastešie reagujú na Vašu aktivitu, napríklad zobrazia pod-menu, ak myškou prídete nad položku menu. Prípadne ukazujú presný čas na web stránke, zobrazia zväčšený obrázok po kliknutí naň, animujú elementy stránok, prehrávajú audio a video, overujú validitu údajov vo formulároch alebo najzaujímavejšie, prenášajú informácie o Vás, vašich zvykoch na internete, z čoho sa potom robi analýza webu, sledovanie úspešnosti reklamných kampaní a podobne.

Ajax

Web developeri dlho rozmýšľali nad rôznymi spôsobmi a technikami, ako zlepšiť internetové aplikácie. Ajax je jednou z nich. Proste prišli na spôsob ako prenášať dáta zo serveru ku klientovi bez potreby opätovného načítania celej stránky. Namiesto toho, javascript nahraný v pamäti prehliadača odošle požiadavku na server o aktualizáciu určitých informácií. Server požiadavku spracuje a odošle len informácie, bez obrázkov, bez HTML kódu a bez štýlov. Javascript vo Vašom prehliadači tieto údaje skontroluje a nahradí nimi predošlé informácie. Táto technika sa volá ajax, alebo asynchrónny javascript. Predstavte si že celá stránka s obrázkami, kódmi, štýlami atď. má okolo 2MB a informácia prijatá vďaka ajaxu ma len 2kB, ďalej si predstavte, že na serveri práve surfuje na tom istom webe ďaľších 50 ľudí. Vďaka asynchrónnemu javascriptu sme práve serveru ušetrili asi 100MB zbytočne opätovne odoslaných údajov, ktoré už užívateľia majú stiahnuté. Takisto každý užívateľ ušetril 2 MB zbytočného sťahovania a nemusel čakať kým mu prehliadač vykreslí web stránku. Udaje sa proste aktualizovali behom sekundy bez zbytočného čakania. Nie je to úžasné? Spomeňte si na to, keď budete najbližšie surfovať cez mobilný telefón a Váš operátor Vám spoplatní každý megabajt.

jQuery

Určité efekty používané dokola, sa akosi stali štandardmi, ľudia si na ne zvykli a vedia ich používať. Preto je celkom logické, že namiesto programovania toho istého dookola si programátori začali tieto scripty zbierať, zdieľali medzi sebou a súťažili medzi sebou o najelegantnejšie riešenie, alebo o to najefektívnejšie. Potom si pár z nich povedalo, dajme tieto scripty dokopy, nazvyme to knižnicou jQuery a ponúknime to na sťiahnutie aj ostatným vývojárom. Všimnite si, že zase sa tu bavíme o openSource, teda o niečom čo je úplne zadarmo. Týmto balíčkom si vieme pridať plno úžasných predprogramovaných funkcií v javascripte. Takýchto balíkov je samozrejme viac a ponúkajú iné funkcie, za niektoré ale treba plaťit. jQuery som spomenul preto, lebo je zadarmo a je asi najkomplexnejší. Teda namiesto pridávania desiatich js knižníc, nam stačí často len táto jedna.