software development consultant
Skey

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor

PHP je open source všeobecne použiteľný skriptovací jazyk spúšťaný na strane servera pôvodne vytvorený pre vývoj webov na dynamické generovanie web stránok. Je to jeden z prvých jazykov vytvorených na generovanie HTML dokumentov. PHP kódy sa interpretujú na strane web servera, na ktorom ja nainštalovaný modul spracuvávajúci PHP skripty a výstupom je webová stránka. Vyvinutá je aj jeho rozhranie pre priame vkladanie príkazov do príkazového riadku a môže byť použitý v samostatných grafických programoch. PHP môže byť nastavené na väčšine webových serveroch, operačných systémoch a iných platformách, samozrejme zadarmo. Jeho najvačším konkurentom je Microsoftácky Active Server Pages (ASP).

Rasmus Lerdorf vytvoril v roku 1995 pôvodné PHP, ktoré je dnes spravované skupinou The PHP Group. Kým pôvodné PHP, bolo skratkou pre Personal Home Page, dnes je to už skratka PHP: Hypertext Preprocessor. Zo začiatku bolo PHP len primitívna knižnica v jazyku perl s pár funkciami, mnohým sa ale zapáčil koncept softvéru, ktorý vytváral dynamické stránky na serveri a bol zadarmo. V roku 2000, už vyšla verzia PHP 4, so Zend zdrojákom, ktorý už bol plnohodnotný programovací jazyk. PHP4 ale stále nebolo plne objektovo orientovaným programovacím jazykom. Preto v júli 2004 vyšla verzia PHP5, ktorá mala v mnohom vylepšenú podporu pre objektovo orientované programovanie (OOP) a umožnila vytvárať komplexné webové aplikácie. Spomeňme len zopár, ako je azet, facebook, picasa, lycos, ask, MySpace, wikipedia. V roku 2008 skončil vývoj a technická podpora pre PHP4 bez OOP. Odporúčaná a stabilná verzia PHP5 sa používa dodnes. Po mnohých rokoch vývoja a čakania PHP6 sa v roku 2010 rozhodli programátori pridať funkcie z PHP6 do verzie PHP5, presnejšie PHP 5.3. Nechceli totiž vydať nestabilnú verziu PHP6, za ktorú by sa museli hanbiť. PHP sa vie spojiť s akoukoľvek databázou MySQL, pracovať so súbormi na serveri, kresliť obrázky, vznikli pre ňho kompilátory kódu na rýchlejší beh kódu, alebo cache-ovanie scriptov na servri. PHP vie vytvárať aj doc dokumenty alebo PDF súbory, dokonca zvláda aj spravovať emailové služby na email serveri. Dnes využíva PHP vyše 20 miliónov serverov a využíva ho asi 75% web serverov, ktoré tvoria dynamické stránky. Vytvorila sa okolo neho hustá sieť rôznych frameworkov (Zend, Symfony, Yii, CodeIgniter, CakePHP, ...) a systémov na správu obsahu (Joomla, Wordpress, Drupal, Moodle, MediaWiki, ...). Syntax je podobná programovaciemu jazyku C++ a aj preto nemalo problém prejsť k tomuto programovaciemu jazyku mnoho programátorov.