software development consultant
Skey

Služby

Prečo ma potrebujete?

Mojím úsilím je vytvoriť pre Vás priestor na Internete, kde svojich klientov môžete informovať, osloviť alebo zaujať. Budú môcť využívať Vaše online služby, ako je e-shop, fórum alebo Vám posielať otázky a obchodné ponuky. A to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní ročne, teda vždy.

Pre zrealizovanie úspešného webu je potrebné urobiť množstvo práce v zákulisí. Počnúc analýzou vašich požiadaviek, pomoc s voľbou doménového mena, vybratie optimálneho webhostingu, či naprogramovanie webovej aplikácie. Moje skúsenosti a vedomosti využijem na to, aby som pre Vás vytvoril web s optimálnymi parametrami pre Vaše potreby.

Čo robím ...

... a čo nie

 • outsourcing
 • webdesign
 • programujem
 • kreslím
 • dávam firmám tvár (CI)
 • bannery
 • logá
 • neposúvam termíny
 • neodovzdávam nedokončené veci
 • nemodelujem 3D ani neanimujem
 • nerobím webstránky za 50 EUR
 • neponúkam webhosting
 • nešírim vtáčiu chrípku
 • netestujem design na zvieratách
 • nezaručujem svetový mier

Aké služby ponúkam?

Klientom, ktorí už majú web stránku, prípadne web aplikáciu, môžem ponúknúť redesign loga alebo celej webstránky, doprogramovanie ďaľších funkcií, optimalizovanie databáz a skriptov pre rýchlejšie generovanie v php alebo odľahčenie prenosu dát, pomoc s administrácou, migráciu na iný webserver, pomoc pri predajných kampaňiach alebo poradenstvo.